top of page

Wie zijn we

Het samenwerkingsverband heeft als doel om onze ervaringen en expertise te delen met ouders, leerkrachten, begeleiders van kinderen. Vanuit jarenlange ervaring in de praktijk en gevolgde opleidingen kijken we naar het bewegen én het gedrag van een kind.

Waarom beweegt een kind op de manier, zoals hij dat doet? Zijn er lichamelijke factoren die hem belemmeren? Wordt het gedrag beïnvloed door zintuiglijke prikkels uit zijn omgeving of juist intern? Wordt hij drukker omdat het spannend is? Heeft hij extra ondersteuning nodig om een opdracht te begrijpen? Kortom “wat beweegt een kind” letterlijk en figuurlijk, dus focus op het kind.
Hiervoor is het belangrijk dat de omgeving van het kind de signalen oppikt, binnen de situatie kan interpreteren en adequaat kan reageren.
De basis is goed kijken en luisteren naar een kind.

Marly.jpg

Marly Vosters

Na mijn opleiding tot ergotherapeut (2004) heb ik mij gespecialiseerd in de zintuiglijke prikkelverwerking. Het is mijn passie om vanuit de invalshoek van de prikkelverwerking de ontwikkeling van het kind te belichten en zo antwoorden te zoeken op praktische hulpvragen. Ik heb me onder andere verdiept in de prikkelverwerking bij 0-2 jarigen. Tijdens mijn loopbaan heb ik op verschillende locaties van Kentalis gewerkt met uiteenlopende doelgroepen en ben daarna in de eerstelijns ergotherapie gaan werken met kinderen van 0 – 18 jaar. Daarnaast heb ik in mijn tweede graads lesbevoegdheid gehaald tijdens mijn opleiding Pedagogiek (2008) om zo als opleider/trainer mijn kennis en kunde aan anderen te kunnen overdragen.  

Johan van der Aalst

In 1987 ben ik als kinderfysiotherapeut gaan werken bij het kinderrevalidatiecentrum Charlotte-oord (nu Leijpark). Vanaf 1996 ben ik daarnaast werkzaam in mijn eerstelijns praktijk.
Het kijken naar kinderen, breder dan alleen de motoriek, blijft uitdagend. Soms benoem ik naar ouders toe, dat we proberen te helpen om de gebruiksaanwijzing van het kind te leren lezen. Je zelf blijven ontwikkelen als professional is daarbij ook belangrijk. Ik heb meerdere opleidingen –cursussen gevolgd en vanaf 2015 ben ik ook ToP-therapeut, voor het begeleiden van ouders van prematuur geboren baby’s.

Johan.jpg
bottom of page